Οδηγίες στους αμπελοπαραγωγούς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης

Ο πληθυσμός του εντόμου της ευδεμίδας, μετά την έναρξη της 3ης πτήσης στις 21-23 Ιουλίου εμφανίζει μία σημαντική αύξηση μετά τις 10 Αυγούστου, θέτοντας σε κίνδυνο το αμπέλι.

Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης, υπολογίζεται ότι το χρονικό διάστημα 14-18 Αυγούστου υπάρχουν συνεχόμενες ωοτοκίες και αντίστοιχα το χρονικό διάστημα 18-22 Αυγούστου θα υπάρχουν συνεχόμενες εκκολάψεις των νεαρών προνυμφών της ευδεμίδας.

Διαβάστε επίσης: Αμπέλι: Η μύγα της Μεσογείου ζημιώνει το επιτραπέζιο σταφύλι

Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης, στην περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη, ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

  • 16-18 Αυγούστου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών
  • 19-21 Αυγούστου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες

Συμβουλευτείτε πότε έγινε η τελευταία επέμβαση, τη δραστική ουσία που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και την χρονική κάλυψη που δίνει αυτή.

Η αντιμετώπιση της γενεάς αυτής είναι πολύ σημαντική.

Οι προνύμφες της 3ης γενεάς δεν προχωρούν πολύ στο μεσοκάρπιο, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε χυμό των ραγών, με αποτέλεσμα να μετακινούνται συχνά από ράγα σε ράγα, καταστρέφοντας τελικά μεγαλύτερο αριθμό ραγών και προκαλώντας μεγαλύτερη βλάβη από τις προηγούμενες γενεές (εικόνα 1).

Εκτός από την άμεση βλάβη λόγω καταστροφής των ραγών και ρύπανσής τους με τα αποχωρήματα και τους ιστούς της προνύμφης, συνήθως προκαλείται σήψη των βοτρύων από μύκητες ή άλλους μικροοργανισμούς (εικόνα 1) που εγκαθίστανται στις τραυματισμένες ράγες και στη συνέχεια απλώνονται και σε υγιείς ράγες (Botrytis cinerea, Botryosphaeria dothidea, καθώς και των παθογόνων που προκαλούν την όξινη σήψη).

Προσοχή να δοθεί στον αριθμό ημερών αναμονής από την επέμβαση έως την συγκομιδή.

Η πίεση του ψεκαστήρα να είναι μέτρια (να μην σχηματίζεται νέφος). Ο ψεκασμός να κατευθύνεται μόνο στα σταφύλια και το ψεκαστικό υγρό να τα καλύπτει καλά.

Για επέμβαση κοντά στη συγκομιδή να προτιμηθούν σκευάσματα Bacillus thuringiensis. Σε ποικιλίες με πυκνό βότρυ…