Πότε μπορεί να υποβληθεί ένσταση

Τα αποτελέσματα με τους 1.209 δικαιούχους προς ένταξη στο υπομέτρο των νέων αγροτών του ΠΑΑ 2014-2020, κατά την μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, οι οποίοι προέκυψαν μετά του διοικητικούς ελέγχους των αιτημάτων στήριξης, δημοσιοποίησε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Δείτε αναλυτικά τους πίνακες αποτελεσμάτων ΕΔΩ

Παράλληλα, δημοσιοποιήθηκαν και τα πρώτα επικαιροποιημένα αποτελέσματα με αυτούς που απορρίφθηκαν αλλά και με τους δικαιούχους, για τους οποίους απαιτούνται επιπρόσθετα δικαιολογητικά.

Διαβάστε επίσης: Νέοι αγρότες: Οι δικαιούχοι και οι «κομμένοι» της Πελοποννήσου

Συγκεκριμένα, η απόφαση περιλαμβάνει:

  • Πίνακα δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 1.209 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 45.385.000 ευρώ
  • Πίνακα εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 7 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 260.000 ευρώ
  • Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων. Ο πίνακας περιλαμβάνει 195 αιτήσεις.
  • Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης. Ο πίνακας περιλαμβάνει 49 αιτήσεις.
  • Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για το αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της δικής του αίτησης στήριξης επισκέπτεται την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλλει την αίτηση στήριξης.

Οι ενστάσεις

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης). Η υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξεων. .

Ενστάσεις που υποβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων προθεσμιών δεν γίνονται παραδεκτές.

Να σημειωθεί ότι για τους…