Αντιμετώπιση φυτοφάγων εντόμων

Τη δυνατότητα αντιμετώπισης φυτοφάγων εντόμων – εχθρών της καλλιέργειας αραβοσίτου με την εφαρμογή καύσης των καλλιεργητικών υπολειμμάτων έχουν οι αγρότες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη ΔΑΟΚ Δράμας, κατά την καλλιεργητική περίοδο 2022, παρατηρήθηκαν κατά τόπους προσβολές Πυραλίδας του αραβοσίτου (Ostrinia nubilalis, Λεπιδόπτερο της οικ. Crambidae) και υπάρχουν καλλιεργητές που προβληματίζονται αν η καύση θα μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό. Ωστόσο, η καύση των υπολειμμάτων (καλαμιά) δεν καταπολεμάει τα έντομα που διαχειμάζουν μέσα στην καλαμιά (πυραλίδα, σεζάμια).

Διαβάστε επίσης: Αραβόσιτος: Η πορεία του διαβρώτικα σε Δράμα και Καβάλα

Έχει αποδειχθεί εδώ και πολλές δεκαετίες ότι, για διάφορους λόγους που σχετίζονται α) με τη βιολογία των εντόμων αυτών (διάπαυση), β) με τη σχετικά μεγάλη ταχύτητα διέλευσης της φλόγας και γ) με την ανατομία της καλαμιάς τού αραβοσίτου (ισχυρό σκληρέγχυμα κάτω από τον φλοιό και υγροσκοπική εντεριώνη), οι προνύμφες των εντόμων αυτών δεν θανατώνονται από την καύση, η οποία τελικά δεν περιορίζει τους πληθυσμούς τους που διαχειμάζουν στον αγρό.

Επίσης, σποραδικές, χαμηλής έντασης, προσβολές τού ριζικού συστήματος τού αραβοσίτου από το έντομο Διαβρώτικα (Diabrotica virgifera, Κολεόπτερο της οικ. Chrysomelidae) εντοπίζονται σε αγρούς στους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί αμειψισπορά για τουλάχιστον ένα έτος. Η καύση των φυτικών υπολειμμάτων δεν καταπολεμάει τα έντομα εκείνα που διαχειμάζουν εντός τού εδάφους (πράσινο σκουλήκι, καραφατμέ, διαβρώτικα κλπ.), επειδή το βάθος στο οποίο φθάνει η θερμότητα της φωτιάς είναι αποδεδειγμένα μικρό.

Υπενθυμίζεται ότι για μεγάλες καλλιέργειες 2022 τα αβγά τού Διαβρώτικα αποτίθενται σε βάθη έως και 17 εκ. εντός τού εδάφους. Αντίθετα, από την καύση αποδεκατίζονται οι πληθυσμοί των φυσικών εχθρών που διαχειμάζουν στο έδαφος, τα οποία λόγω του μικροσκοπικού τους μεγέθους είναι ευάλωτα στη φωτιά. Οι φυσικοί εχθροί είναι αυτοί που διατηρούν χαμηλά τους πληθυσμούς των εντόμων-εχθρών των καλλιεργειών (πράσινο σκουλήκι, πυραλίδα, σεζάμια, διαβρώτικα κλπ.).

Για την ορθή διαχείριση των υπολειμμάτων της καλλιέργειας εφόσον διαπιστώθηκαν προσβολές πυραλίδας είναι απαραίτητο να γίνει στελεχοκοπή με…