Οδηγίες από τη ΔΑΟΚ Δράμας σε συνεργασία με το ΠΚΠΦΠΕ Καβάλας.

Η συγκομιδή βαμβακιού στη Δράμα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι γεωπόνοι της περιοχής συστήνουν τρόπους αντιμετώπισης των εχθρών και ασθενειών για το διάστημα μετά τη συλλογή.

Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει εγκατεστημένος πληθυσμός του πράσινου σκουληκιού στην περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι το έντομο διαχειμάζει τοπικά.

Διαβάστε επίσης: Βαμβάκι: Aπό την αποφύλλωση έως την συγκομιδή και εκκόκκιση

Η εμφάνιση τού εντόμου (άρα και οι προσβολές στις βαμβακοφυτείες) κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο εξαρτώνται από τον πληθυσμό της διαχειμάζουσας γενεάς, δηλαδή από το πλήθος των νυμφών που διαχειμάζουν επιτυχώς και εξέρχονται την άνοιξη από το έδαφος των βαμβακοφυτειών της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου. Η επιτυχής διαχείριση των εντόμων που διαχειμάζουν ως νύμφες εντός του εδάφους αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα της αντιμετώπισης τού εντόμου για τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Δηλαδή, όσο μικρότερος είναι ο πληθυσμός που θα καταφέρει να διαχειμάσει, τόσο μικρότερη θα είναι η προσβολή των νέων βαμβακοφυτειών.

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

Έχοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, μετά τη συγκομιδή συνιστάται να γίνει:

Στελεχοκοπή και θρυμματισμός των υπολειμμάτων της καλλιέργειας με καταστροφέα.

Άροση του εδάφους (όργωμα με αναστροφή) σε βάθος 20 έως 25 εκατοστών σε όλα τα χωράφια που καλλιεργήθηκαν με βαμβάκι ανεξαρτήτως της επόμενης καλλιέργειας που θα ακολουθήσει.

Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνονται:

  • Η μεταφορά μέρους του πληθυσμού των νυμφών στην επιφάνεια και έκθεσή τους σε αντίξοες μετεωρολογικές συνθήκες.
  • Η μεταφορά μέρους τού πληθυσμού των νυμφών σε μεγαλύτερα βάθη με επακόλουθο τη μηχανική αδυναμία εξόδου των ενηλίκων την άνοιξη.
  • Η καταστροφή των διόδων εξόδου των ενηλίκων (διαδρομές που έχουν ήδη δημιουργήσει στο έδαφος οι προνύμφες τελευταίου σταδίου λίγο πριν νυμφωθούν).
  • Ενσωμάτωση των καλλιεργητικών υπολειμμάτων στο έδαφος και επιτάχυνση της αποικοδόμησής τους. Έτσι αποτρέπεται η παραμονή στο έδαφος μολυσμάτων ασθενειών όπως της βακτηριακής σήψης τού βαμβακιού (X. citri pv. malvacearum).

α. Ιδιαίτερη επιμέλεια χρειάζεται να δείξουν οι καλλιεργητές των οποίων τα εδάφη είναι βαριά (αργιλώδη)….