Τι αναφέρουν οι δύο εταιρείες

Σε προχωρημένες συζητήσεις με την ΑΒΑΞ για τη απόκτηση μετοχών των εταιρειών Γέφυρα Α.Ε. και Γέφυρα Λειτουργία Α.Ε. (που αντιστοιχούν σε ποσοστά 5,69% και 6,35% του μετοχικού κεφαλαίου των ανωτέρω εταιρειών αντιστοίχως) βρίσκεται η Ελλάκτωρ, όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση.

Από την πλευρά της η ΑΒΑΞ, σε ξεχωριστή ανακοίνωση, αναφέρει ότι ο όμιλος έχει ήδη λάβει την απόφαση να απο-επενδύσει από ορισμένες συμμετοχές, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων συμμετοχών του σε έργα παραχώρησης.

  • Διαβάστε επίσης: Το μέλλον της Ελλάκτωρ και το γεφύρι… της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού

Στο πλαίσιο αυτό -προσθέτει η εταιρεία-  διερεύνησε το επενδυτικό ενδιαφέρον για εκχώρηση του ποσοστού 20,53% στην ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ (και 21,55% στην ΓΕΦΥΡΑ Λειτουργία ΑΕ), έχοντας καταλήξει σε επί της αρχής συμφωνία με τους υπόλοιπους μετόχους των εν λόγω εταιρειών για την μεταβίβαση του συνόλου της συμμετοχής της.

Η ανακοίνωση της Ελλάκτωρ

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία»), κατόπιν προφορικού ερωτήματος της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με δημοσιεύματα στον Τύπο, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου
και του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι η εξ΄ολοκλήρου θυγατρική της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση από την ΑΒΑΞ μετοχών των
εταιρειών ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., που αντιστοιχούν σε ποσοστά 5,69% και 6,35% του μετοχικού κεφαλαίου των ανωτέρω εταιρειών αντιστοίχως

Η Εταιρεία τηρώντας τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεις και προς προστασία του επενδυτικού κοινού, διαβεβαιώνει ότι με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις.

Η ανακοίνωση της Αβαξ

Κατόπιν ερωτήματος της Eπιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου αναφορικά με την συμμετοχή της ΑΒΑΞ ΑΕ (η «Εταιρεία»)
στην παραχώρηση της ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ, η Εταιρεία διευκρινίζει τα εξής:

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2021…