Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις καταβολής προκαταβολών για ζημιές από θεομηνίες σε φυτικά μέσα παραγωγής

Οι περιπτώσεις δικαιούχων επιχορηγήσεων για ζημιές από θεομηνίες σε φυτικά μέσα παραγωγής αποσαφηνίζονται με διατάξεις σε νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών, προβλέποντας επίσης, την παροχή προκαταβολής ενίσχυσης και σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Συγκεκριμένα, ρυθμίζεται η ίση μεταχείριση αγροτών φυσικών και νομικών προσώπων ως προς την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές από θεομηνίες σε φυτικά μέσα παραγωγής, καθώς και φυσικών προσώπων κατόχων αγροτικής εκμετάλλευσης, ως προς τη δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής έναντι της επιχορήγησης για ζημιές από θεομηνίες σε φυτικά μέσα παραγωγής.

Διαβάστε επίσης: ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς θα γίνει ο έλεγχος της πολλαπλής συμμόρφωσης

Ειδικότερα, πρόκειται για νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμόςοικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα» και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις αφορούν  στα εξής:

  • Την επιχορήγηση των μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών με την προσθήκη της δυνατότητας χορήγησης προκαταβολής έναντι του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της αντίστοιχης ρύθμισης που προβλέπεται ήδη για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες ώστε να διασφαλισθεί ή ίση μεταχείριση των δύο κατηγοριών δικαιούχων.
  • Δικαιούχοι επιχορήγησης για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής είναι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που κατέχονται είτε από φυσικά πρόσωπα, κατ’ επάγγελμα αγρότες, είτε από νομικά πρόσωπα.

Επιχορήγηση αγροτών

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται…