Δωρεάν χρηματοδότηση έως 75% αλλά και χαμηλότοκα δάνεια σε δικαιούχους ηλικίας 18 έως 39 ετών.

Δημοσιεύτηκε το προσχέδιο του οδηγού του προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» συνολικού ύψους 350 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτεί με επιδοτήσεις έως 75% αλλά και χαμηλότοκα δάνεια νέους και νέες ηλικίας 18 έως 39 ετών για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση των κατοικιών τους.

Πιο αναλυτικά ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης για το σκέλος του «Εξοικονομώ» ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ, για το σκέλος του «Ανακαινίζω» σε 150 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 100 εκατ. ευρώ αφορούν χαμηλότοκο δάνειο και τα 50 εκατ. ευρώ επιδοτήσεις.

Για κάθε έργο που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στα πλαίσια του προγράμματος, ο ελάχιστος ενεργειακός – περιβαλλοντικός στόχος καθορίζεται ως εξής:

1. Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 30%.

2. Αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρεις ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση) εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4122/2013.

Οι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 1984 έως και 31 Δεκεμβρίου 2005 με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία.

Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) του αιτούντος θα πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του προγράμματος (φορολογικό έτος 2021), όπως και κατά την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης / ενοικίασης σε επιλέξιμη κατοικία, ο αιτών (επιλέξιμος, σύμφωνα με τα ηλικιακά κριτήρια) θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα).

Για την υπαγωγή στο σκέλος «Ανακαινίζω», ο αιτών (επιλέξιμος, σύμφωνα με τα ηλικιακά κριτήρια) θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας σε ποσοστό 100% (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα).

Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούνται εισοδηματικά κριτήρια και συγκεκριμένα το ατομικό εισόδημα να φτάνει μέχρι τα 30.000 ευρώ και το οικογενειακό έως 50.000 ευρώ. Για το «Ανακαινίζω» το εισοδηματικό όριο είναι τα 20.000 ευρώ.

Επιλέξιμες…