Δικαίωμα αντίρρησης του ποσού και ένστασης σε περίπτωση απόρριψης και για τους επτά κύκλους του έκτακτου μέτρου.

«Γκρίζες ζώνες», κενά και προβλήματα στο σύστημα εφαρμογής των όρων για την επιστρεπτέα προκαταβολή εντοπίζουν επιχειρήσεις και λογιστές και εν όψει της νέας διορθωτικής υπουργικής απόφασης ζητούν καθαρή και οριστική λύση για να αποφευχθούν άδικες επιβαρύνσεις σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών σε επιστολή της προς την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και την ΑΑΔΕ καταγράφει τα προβλήματα όπως έχουν αναφερθεί από τις επιχειρήσεις οι οποίες κλήθηκαν να επιστρέψουν στο κράτος εφάπαξ και εντόκως το 100% της επιστρεπτέας προκαταβολής και ζητάει με τη νέα ΚΥΑ που ετοιμάζουν το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ:

• Να περιληφθούν και να διορθωθούν όλα τα λάθη που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή των διατάξεων και επιβαρύνουν χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

• Να δοθεί η δυνατότητα υποβολής ένστασης σε κάθε περίπτωση απόρριψης, ώστε να δίνεται το δικαίωμα στους δικαιούχους του έκτακτου μέτρου των επτά κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής να εκφράσουν τις νόμιμες και ορθές αντιρρήσεις τους όπου αυτές εντοπίζονται.

Σε περίπου 18.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες η ΑΑΔΕ έχει αποστείλει «ραβασάκια» με τα οποία καλούνται να επιστρέψουν εφάπαξ και εντόκως το 100% της επιστρεπτέας προκαταβολής καθώς από τον έλεγχο προέκυψε ότι δεν τήρησαν τους όρους της επιστρεπτέας προκαταβολής και κυρίως τη ρήτρα απασχόλησης. Μετά τις αντιδράσεις των φορολογουμένων το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι «δρομολογήθηκε η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για την αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων τα οποία προέκυψαν κατά την έκδοση βεβαιώσεων αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της επιστρεπτέας προκαταβολής που πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2022»

Στην επιστολή της, η ΠΟΦΕΕ καταγράφει τα ακόλουθα 12 προβλήματα προτείνοντας λύσεις:

1. Η απόλυση συνταξιοδότησης δεν χαρακτηρίζεται σωστά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι δεν πληρείται το κριτήριο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.

2. Μη οριακή συμμόρφωση με το κριτήριο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων. Να λαμβάνεται υπόψη ότι…