Η αδράνεια της ΕΕ επιδείνωσε την οπισθοδρόμηση, επισημαίνει το Ευρωκοινοβούλιο για την Ουγγαρία του Όρμπαν.

Το Ευρωκοινοβούλιο καταδικάζει τις «σκόπιμες και συστηματικές προσπάθειες της ουγγρικής κυβέρνησης» να υπονομεύσει τις ευρωπαϊκές αξίες και απαιτεί αποτελέσματα.

Παράλληλα, σημειώνει πως η έλλειψη αποφασιστικής δράσης της ΕΕ έχει συμβάλει στην εμφάνιση ενός «υβριδικού καθεστώτος εκλογικής απολυταρχίας», δηλαδή ενός πολιτειακού συστήματος στο οποίο διεξάγονται εκλογές βάσει συντάγματος, αλλά απουσιάζει ο σεβασμός των δημοκρατικών κανόνων και προτύπων, τονίζουν οι ευρωβουλευτές για το καθεστώς τού Βίκτορ Όρμπαν.

Διαβάστε επίσης: Όρμπαν προς Τραμπ: Να κατακτήσουμε Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες!

Η έκθεση που εγκρίθηκε την Πέμπτη, με 433 ψήφους υπέρ, 123 κατά και 28 αποχές, επικαιροποιεί αυτήν με την οποία το Κοινοβούλιο ενεργοποίησε τη διαδικασία του άρθρου 7 το 2018, πραγματοποιώντας μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση των εξελίξεων στους 12 προβληματικούς τομείς που έχει αναδείξει το ΕΚ στο παρελθόν.

Με τον τρόπο αυτό, γίνεται φανερός ο τρόπος με τον οποίο οι αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 των Συνθηκών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, επιδεινώθηκαν περαιτέρω στην Ουγγαρία από το 2018, μέσω των «εσκεμμένων και συστηματικών προσπαθειών της κυβέρνησης», και επιδεινώθηκαν από την αδράνεια της ΕΕ.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να δράσουν, αλλά και να λογοδοτήσουν αν χρειαστεί

Το ΕΚ εκφράζει τη λύπη του για την αδυναμία του Συμβουλίου να σημειώσει ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά στην αντιμετώπιση της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι το άρθρο 7 δεν απαιτεί ομοφωνία μεταξύ των κρατών μελών για τον εντοπισμό σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης των αξιών της ΕΕ, ούτε για την έκδοση συγκεκριμένων συστάσεων και προθεσμιών.

Υποστηρίζουν ως εκ τούτου ότι οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στην εφαρμογή των κανόνων του άρθρου 7 για την προστασία των αξιών της ΕΕ στην Ουγγαρία θα ισοδυναμούσε με παραβίαση της αρχής του κράτους δικαίου από το ίδιο το Συμβούλιο.

Το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της και, ειδικότερα, τον κανονισμό για τη δημοσιονομική…