Σε ρόλο ντετέκτιβ ελεγκτικές εταιρείες και δικηγόροι. Θα μπορούν να ψάχνουν την περιουσία των οφειλετών. Οι 3 προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη ανεπίδεκτα είσπραξης και να διαγραφούν. Τι προβλέπει ο νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Από τριπλό εξονυχιστικό έλεγχο θα περνούν οι οφειλέτες μέχρι η Εφορία να χαρακτηρίσει τις οφειλές τους ανεπίδεκτες είσπραξης και να σταματήσει να τους κυνηγάει. Ο φοροελεγκτικός μηχανισμός θα ψάξει εξονυχιστικά τους ίδιους αλλά και όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα για να διαπιστώσει ότι δεν έχουν στη κατοχή τους κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και ότι έχουν ασκηθεί εναντίον τους όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα όπως κατασχέσεις και ποινικές διώξεις.

  • Διαβάστε επίσης: Μεγάλος αδελφός: Ηλεκτρονικός φάκελος για 4,5 εκατ. οφειλέτες

Μάλιστα ο νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή προβλέπει τη πρόσληψη ιδιωτών «ντετέκτιβ» για να βοηθήσουν στην έρευνα των οφειλετών του Δημοσίου. Συγκεκριμένα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί, προκειμένου να εντοπιστούν περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων ή συνυπόχρεων προσώπων και να διασφαλιστεί η είσπραξη των δημοσίων εσόδων, να ανατίθεται η έρευνα σε ελεγκτικές εταιρείες ή δικηγόρους ή δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται η ειδική διαδικασία ανάθεσης, η οποία εφαρμόζεται κατ’ αποκλειστικότητα στις αναθέσεις αυτές, ο τρόπος της αμοιβής του αναδόχου, που μπορεί να συνδέεται και με το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας ή της είσπραξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του μέτρου.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που θα περάσουν από την τριπλή κρησάρα και θα καταχωρηθούν στο βιβλίο των ανεπίδεκτων είσπραξης θα μπορούν να διαγραφούν μετά την πάροδο δεκαετίας. Όμως σε όλο αυτό το διάστημα τόσο οι οφειλέτες όσο και τα συνυπόχρεα πρόσωπα δεν θα μπορούν να λάβουν αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας ούτε άλλο πιστοποιητικό για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ενώ θα είναι δεσμευμένοι οι τραπεζικοί και επενδυτικοί λογαριασμοί και το περιεχόμενο των θυρίδων σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

Ο νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ξεκαθαρίζει το τοπίο…