Τι ισχύει με την περίοδο θήρευσης αγριόχοιρων

Στην ενίσχυση του προγράμματος επιτήρησης για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων και της Λύσσας προχωρά η ΠΕ Καστοριάς.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά το πρόγραμμα επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης και στα πλαίσια της ανάγκης ρύθμισης του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών, σύμφωνα με την Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς, επιτρέπεται η θήρευσή τους καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις και εκτός των περιόδων που καθορίζει η ετήσια Ρυθμιστική Απόφαση Θήρας καθώς και σε περιοχές που δεν επιτρέπεται η θήρα, σύμφωνα με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις που η ΚΥΑ ορίζει.

Διαβάστε επίσης: EFSA: «Σταματήστε την αφρικανική πανώλη των χοίρων»

Η προσκόμιση δειγμάτων από ασυμπτωματικούς αγριόχοιρους και υβρίδια αυτών προς την υπηρεσία, αποζημιώνεται σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας. Σε πιθανή ανεύρεση νεκρών ζώων να ενημερώνεται η υπηρεσία.

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα επιτήρησης της Λύσσας συνεχίζεται η δυνατότητα προσκόμισης θανατωμένων στο πεδίο ενήλικων κόκκινων αλεπούδων (ενεργητική επιτήρηση) δεδομένης της συνέχισης των εμβολιασμών της άγριας πανίδας στην περιοχή μας ή/και ζώων που ανευρίσκονται νεκρά ή κρίνονται λυσσύποπτα (παθητική επιτήρηση). Κατά αναλογία, η προσκόμιση ενήλικων κόκκινων αλεπούδων, σκύλων, γατών κλπ στην υπηρεσία μας, αποζημιώνεται επίσης σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.

Επισημαίνεται η ανάγκη διατήρησης της περιοχής απαλλαγμένης από την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων καθώς και από τη Λύσσα, για την οποία ειδικότερα η χώρα μας πλέον περιλαμβάνεται στην επίσημη λίστα των χωρών με καθεστώς απαλλαγής από τη λύσσα.