Σκοπός της συνεργασίας του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου με την ΓΕΣΕΕ η υποστήριξη και ενημέρωση των δημοτών για επίκαιρα θέματα που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση και την ασφαλιστική νομοθεσία, τις εργασιακές σχέσεις, μεταξύ άλλων.

Μία σημαντική συνεργασία του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. ξεκινά στο άμεσο διάστημα, με σκοπό την υποστήριξη και την ενημέρωση των δημοτών για επίκαιρα θέματα που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση και την ασφαλιστική νομοθεσία, τις εργασιακές σχέσεις, την ενίσχυση της απασχόλησης και της ικανότητας επωφελούς διαχείρισης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και την ενδυνάμωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας με όρους συμβολής στην αντιμετώπιση της ανεργίας.

Με εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων που προσεγγίζει τα 30 έτη, το Ινστιτούτο Εργασίας βρίσκεται στην προνομιακή θέση να μπορεί να σχεδιάζει δράσεις και ενέργειες μέγιστης χρησιμότητας και ποιότητας για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού.

Για το σκοπό αυτό τη Δευτέρα στις 12 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στελεχών του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ με τον Δήμαρχο, τον Γενικό Γραμματέα, την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας και στελέχη της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου για την διοργάνωση κοινών δράσεων για την υποστήριξη εργαζομένων και ανέργων δημοτών.

Ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, δήλωσε σχετικά: «Ξεκινάμε μία γόνιμη και ουσιαστική συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. γιατί θέλουμε να είμαστε κοντά στους πολίτες μας και στα προβλήματα που τους απασχολούν στη ζωή τους και συνδέονται με την κοινωνική ασφάλιση και τις εργασιακές σχέσεις.

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ διαθέτει την ειδικευμένη τεχνογνωσία για την υποστήριξη των εργαζομένων και των ανέργων που θα απευθυνθούν στις δομές του Δικτύου.  Θα αξιοποιηθούν εξειδικευμένα στελέχη / νομικοί / επαγγελματικοί σύμβουλοι, οι οποίοι θα κάνουν χρήση αξιόπιστων μεθόδων και εργαλείων, τηρώντας όλες τις απαιτούμενες επιστημονικές αρχές. Στόχος μας είναι η παροχή ενημέρωσης από τα έγκριτα στελέχη του ΙΝΕ της Γ.Σ.Ε.Ε. για νομική πληροφόρηση και απαντήσεις σε εξατομικευμένα ερωτήματα…