Αφορά την καλλιεργητική περίοδο 2022

Έως την 11η Φεβρουαρίου 2023 παρατείνεται η ημερομηνία παράδοσης της ξηρής σταφίδας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις για την καλλιεργητική περίοδο 2022.

Διαβάστε επίσης: De minimis: Έρχονται ενισχύσεις για σουλτανίνα και κορινθιακή σταφίδα

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η  καταχώρηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Οργανισμού από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις των συνολικών ποσοτήτων για κάθε αγρότη ή φορέα από τον οποίο έχουν παραλάβει πρώτη ύλη αποξηραμένη κορινθιακή σταφίδα καθώς και την μεταφόρτωση σε ψηφιακή μορφή των δελτίων ποσοτικής παραλαβής/τιμολόγιων ανά παραγωγό απαρέγκλιτα έως την 28η Φεβρουαρίου 2023.