Ο νέος τρόπος υπολογισμού του clawback στα νοσοκομεία πριμοδοτεί τα φθηνά φάρμακα εξαιρώντας τα από επιβαρύνσεις, τις οποίες μεταφέρει στα ακριβά φάρμακα. Γι’ αυτά προβλέπεται η αφαίρεση των εκπτώσεων από διαπραγματεύσεις και κλειστούς προϋπολογισμούς

Έναν πολύπλοκο μηχανισμό με τον οποίο θα επιτευχθεί μείωση του clawback των φαρμακευτικών εταιρειών κατά 50 εκατ. ευρώ βάσει του στόχου που έχει θέσει το Ταμείο Ανάκαμψης εισάγει η κυβέρνηση, αναδρομικά από την αρχή της χρονιάς.

Στην κατεύθυνση αυτή, προσδιορίστηκε με υπουργική απόφαση ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει ο υπολογισμός του clawback που θα αφορά για φέτος την νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη.

Με την απόφαση, εξαιρούνται από την υποχρεωτική επιστροφή του clawback τα πολύ φθηνά φάρμακα αξίας μέχρι 5 ευρώ και το clawback που θα τους αναλογούσε, μεταφέρεται μέσω της συνολικής δαπάνης, στα ακριβότερα φάρμακα. Όσο για τα πολύ ακριβά φάρμακα, από τη δαπάνη τους εξαιρούνται οι εκπτώσεις που έχουν ήδη δοθεί και οι εκπτώσεις που έχουν προκύψει από διαπραγματεύσεις, και για το clawback αυτών συνυπολογίζεται και το μερίδιο αγοράς της φαρμακευτικής που το διαθέτει στην αγορά.

Η πολυπλοκότητα του νέου μηχανισμού υποχρεωτικών επιστροφών έχει οδηγήσει τις φαρμακευτικές σε … ασκήσεις επί χάρτου, προκειμένου να προβλέψουν τις επιβαρύνσεις τους ως το τέλος της χρονιάς, όμως η έλλειψη επαρκών δεδομένων κάνει τις ομάδες εργασίας να κάνουν τον ένα υπολογισμό μετά τον άλλον, μέχρι να βρεθούν τα απαραίτητα στοιχεία από τον ΕΟΠΥΥ και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Η απόφαση για το νοσοκομειακό clawback, προβλέπει ότι από 01.01.2022, υπολογίζεται η συνολική νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, όπως προκύπτει από τα τιμολόγια που εκδόθηκαν για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα σε νοσοκομειακές τιμές, μετά την αφαίρεση έκπτωσης 5%, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Από το ποσό αυτό, αφαιρούνται οι δαπάνες για σκευάσματα σε κλειστούς προϋπολογισμούς και δαπάνες για αγορές φαρμάκων μέσω συμβάσεων κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών που έχει διενεργήσει η ΕΚΑΠΥ. Έτσι υπολογίζεται το τελικό ποσό της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Εν συνεχεία, υπολογίζεται το ποσοστό της επίπτωσης της αυτόματης…