Τα στοιχεία στα οποία έχει γίνει επεξεργασία, επιβεβαιώνουν τη σκληρή πραγματικότητα, όπου μέσα σε ένα χρόνο ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί 10%, αλλά οι αποδοχές στην Ελλάδα παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, με τον κατώτατο να βρίσκεται στα 751 ευρώ.

Ήταν ένας κάτοικος στην Αθήνα, ένας στο Βερολίνο, ένας στο Παρίσι και ένας στην Λισαβόνα. Και κάπως έτσι συνήθως ξεκινούν τα ανέκδοτα. Μόνο που τα στοιχεία για το κόστος ζωής στη χώρα μας διόλου για γέλια είναι.

Ανάμεσα στην θαλασσοταραχή των συνεχών ανατιμήσεων, εκείνο που πνίγει περισσότερο τα ελληνικά νοικοκυριά είναι τα αρκετά αυξημένα λειτουργικά έξοδα, το κόστος στέγασης και όλα αυτά σε σχέση με τους διαχρονικά χαμηλούς μισθούς.  Σε υψηλό επίπεδο σε σχεση με όλη την Ευρώπη είναι και ο δανεισμός, καθώς το επιτόκιο για στεγαστικό δάνειο έχει χτυπήσει 4%, όταν σε άλλες χώρες είναι στο 2%.

Για παράδειγμα, το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος μίας τετραμελούς οικογένειας στο Βερολίνο είναι 3.150 ευρώ χωρίς ενοίκιο και στην Ελλάδα είναι στα 2,586 ευρώ Αντίστοιχα, ο μέσο μισθός στην Αθήνα 904 ευρώ και στο Βερολίνο 2. 995 ευρώ. Το Βερολίνο είναι 15,89% πιο ακριβό από την Αθήνα (χωρίς ενοίκιο) και το Παρίσι είναι, κατά μέσο όρο, 136,18% υψηλότερο από ό,τι στην Αθήνα. Για ένα άτομο, στο Βερολίνο εκτιμάται ότι το μηνιαίο κόστος είναι 922,97 € χωρίς ενοίκιο και στην Αθήνα είναι 765 ευρώ. Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος της τετραμελούς οικογένειας στη Λισαβόνα είναι 2.265 € χωρίς ενοίκιο (data Numbeo.com). Για ένα άτομο εκτιμάται ότι το μηνιαίο κόστος είναι 639 ευρώ χωρίς ενοίκιο. Επίσης, η Λισαβόνα είναι 12,94% φθηνότερη από την Αθήνα (χωρίς ενοίκιο) και το ενοίκιο είναι κατά μέσο όρο, 106,38% υψηλότερο από ό,τι στην Αθήνα.

Τα στοιχεία, επιβεβαιώνουν τη σκληρή πραγματικότητα, όπου μέσα σε ένα χρόνο ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί 10%, αλλά οι αποδοχές στην Ελλάδα παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, με τον κατώτατο να βρίσκεται στα 751 ευρώ.  Σύμφωνα με τα στοιχεία της  Numbeo, σε 19 προϊόντα (πχ γάλα,  ψωμί), το ελληνικό νοικοκυριό πληρώνει περί τα 54  ευρω. Ο Γερμανός πληρώνει 59  ευρώ, με  κατώτατο στα 1.621 ευρώ, ο Ισπανός με κατώτατο μισθό 1.126 ευρώ πληρώνει 50 ευρώ και τέλος ο Πορτογάλος πληρώνει 43 υρώ με 823 ευρώ κατώτατο μισθό.

Ακριβή μου στέγη

Από τη σύγκριση των στοιχείων, διαφαίνεται το αυξημένο κόστος…