Αυξημένους κινδύνους για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα στο μέλλον εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού, της επιδείνωσης των οικονομικών προοπτικών και της αύξησης των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων διαβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Συνακόλουθα η Κεντρική Τράπεζα συνιστά εγρήγορση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Στην κατεύθυνση αυτή, η επιτάχυνση των ροών από τον ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF) θα αμβλύνει τις πιέσεις, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση της χρηματοδότησης της οικονομίας.

Η ΤτΕ προβλέπει ότι εφέτος το ΑΕΠ της χώρας θ΄αυξηθεί κατά 6,2%. 

Για τις τράπεζες προειδοποιεί ότι τα κόκκινα δάνεια, παρά τη μείωση τους, αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση. Προειδοποιεί μάλιστα ότι η περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων θα έχουν μεγαλύτερη κεφαλαιακή επιβάρυνση για τις τράπεζες μετά τη λήξη του προγράμματος παροχής κρατικών εγγυήσεων (Ηρακλής). . Συνεπώς, στο δυσχερέστερο περιβάλλον που διαμορφώνεται για την άντληση χρηματοδότησης από τις αγορές χρήματος και κεφαλαίων, καθίσταται προτεραιότητα η ικανότητα των τραπεζών για εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου με την ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας.|

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση το υψηλό απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση για τον τραπεζικό τομέα. Η σημαντική αποκλιμάκωση του αποθέματος ΜΕΔ έχει μειώσει αισθητά το δείκτη ΜΕΔ (Ιούνιος 2022: 10,1%), εντούτοις οι ενέργειες των τραπεζών θα πρέπει να συνεχιστούν προκειμένου να επιτευχθεί σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Διαβάστε ακόμα: Σκέρτσος: Μεγένθυνση του ΑΕΠ και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους εν μέσως διπλής κρίσης – Γραφήματα

Επιπρόσθετα, η επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών επιτείνει την αβεβαιότητα σχετικά με την ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Κατά συνέπεια, οι τράπεζες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν εκ νέου επιδείνωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού τους με τη δημιουργία νέων ΜΕΔ.

Η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζικών ομίλων υποχώρησε οριακά…