«Η αντιμετώπιση των κοινωνικών διακρίσεων και των αποκλεισμών είναι υπόθεση κάθε πολιτισμένης κοινωνίας. Θέλουμε οι Ρομά να είναι ισότιμοι με όλους τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις». Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στη Συνάντηση των Αντιπροσωπειών Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τα Δικαιώματα και την Ένταξη των Παιδιών Ρομά, που συνδιοργανώνει η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας μαζί με την UNICEF.

Όπως σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης, «παρά τις σημαντικές προσπάθειες, που έχουν καταβληθεί έως σήμερα, οι Ρομά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια στην κοινωνικοοικονομική τους ένταξη: υποβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης, η υψηλή μαθητική διαρροή, ανεπαρκής πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, μειωμένες δυνατότητες για ένταξη στην αγορά εργασίας, αρνητικά κοινωνικά στερεότυπα. Ιδιαίτερα ευαίσθητο δε, είναι το θέμα των παιδιών Ρομά -αντικείμενο της σημερινής συνάντησης- και κυρίως των κοριτσιών και των νέων γυναικών που κινδυνεύουν να παγιδευτούν για όλη τους τη ζωή στον φαύλο κύκλο αυτών των εμποδίων.

Γι’ αυτό, στην ελληνική κυβέρνηση θεωρούμε καθήκον μας να αντιμετωπίσουμε την περιθωριοποίηση και τις διακρίσεις, καλύπτοντας το χαμένο έδαφος και εντείνοντας τις προσπάθειές μας, σε συνεργασία με τις ίδιες τις κοινότητες των Ρομά.

Στόχος μας είναι να αντιμετωπιστούν συνολικά τα προβλήματα και οι διακρίσεις που βιώνουν, σε αρμονία με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περιέγραψε τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται προς την κατεύθυνση αυτή, με «πυξίδα» τη νέα Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030 και τους τέσσερις πυλώνες του, που είναι:

– Η πρόληψη και καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

– Η ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης των Ρομά σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά (εκπαίδευση, υγεία, απασχόληση, υγεία, στέγαση).

– Η πρόληψη και καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων σε βάρος των Ρομά.

– Η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των Ρομά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή.

«Δεν…