Οι δύο τρόποι υποβολής

Ανοίγει -εκτός απροόπτου- το μεσημέρι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για τα vouchers διακοπών, στο πλαίσιο της τρίτης φάσης του προγράμματος North Evia – Samos Pass.

Στην τρέχουσα φάση αναμένεται να δοθούν περισσότερα voucher, καθώς θα διατεθούν και όσα δεν χρησιμοποιήθηκαν από τους δικαιούχους τον Ιούλιο, ενώ δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως και Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022, αν και -όπως έγινε στις Φάσεις 1 και 2- δεν αποκλείεται οι επιταγές να εξαντληθούν μέσα σε λίγες ώρες.

  • Διαβάστε επίσης: Τουρισμός: «Ανάσα» σε Σάμο και Βόρεια Εύβοια από τα voucher €300 και €150

Η άυλη ψηφιακή κάρτα της 3ης Φάσης (Σεπτεμβρίου) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι 30/9/2022.

1. Τι είναι το North Evia-Samos Pass;

Το North Evia-Samos Pass είναι μια δράση που προβλέπει τη στήριξη του εγχώριου τουρισμού στη Σάμο και τη Βόρεια Εύβοια, περιοχές οι οποίες επλήγησαν από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 και από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021, αντίστοιχα.

2. Ποιοι είναι δικαιούχοι της δράσης;

Δικαιούχοι είναι όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2020. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης, κατά την περ. β’ της παρ.4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013.

3. Ποιος θεωρείται «ωφελούμενος» του δικαιούχου;

«Ωφελούμενοι» του δικαιούχου θεωρούνται:

α) τα ενήλικα τέκνα του δικαιούχου που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2020 και

β) ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.

Σε περιπτώσεις συζύγων, προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του προγράμματος, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου.

Επισημαίνεται ότι εκδίδεται μια και μόνο κάρτα για όλη την ωφελούμενη μονάδα, δηλαδή τον δικαιούχο και τους ωφελούμενούς του.

4. Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη…